Hierboven in het menu heb ik een categorie toegevoegd van “Meesterwerken”, colums, artikelen uit kranten, websites, blogs, die je de woorden uit de mond nemen. Om te beginnen een meesterlijke column van Bas Heijne in de NRC van vandaag en een prima commentaar uit Vrij Nederland van een week geleden. Aanbevelenswaardig.

Advertenties