Proces Wilders zondag, Mei 29 2011 

Het proces tegen Geert Wilders loopt ten einde en het zal wel op vrijspraak uitdraaien. Dat lijkt me terecht. Wat me heeft verbaasd is dat de “benadeelden” het er zo slecht van hebben afgebracht. Ze hebben er geen sterke zaak van gemaakt met zijn allen.

Afgelopen vrijdag echter was er één bijdrage in het proces die naar mijn idee wel precies illustreert wat Wilders onder meer teweeg brengt. Het behandelt op een enkel onderdeel ook het twijfelachtige onderscheid dat Wilders maakt tussen islam en moslims, waar het verwijst naar een uitspraak in de Belgische krant Het Nieuwsblad waarin Wilders zegt: “Ik heb geen hekel aan mensen. Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland. Ik vind de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.”

Een ander aardig stuk in de verklaring van Amal is dit:

“Gelooft u mij, als ik u zeg dat ik nog nooit in mijn leven van het woord Taqqiya had gehoord? Laat staan weet wat het betekent. Maar geen nood, de verdachte in deze strafzaak kan het u haarfijn uitleggen, zoals hij eerder deed in een interview op nu.nl in 2008:

‘Taqqiya is een bekend begrip in de islamitische wereld. Het wil zeggen dat moslims die nog niet in een moslimland leven vaak niet alles zeggen wat ze werkelijk vinden. Maar op het moment dat de islamitische cultuur sterker wordt zullen er ook moslims zijn, die nu als gematigd worden gezien, die meegaan in de dwangmatigheid van de Koran en zijn ideologie.’

Maar ik leef niet in een islamitische wereld, misschien dat ik het woord of begrip Taqqiya daarom niet ken. Verdachte gebruikt het wel om angst aan te jagen voor mij als moslim en Marokkaan.”

Ditzelfde begrip Taqqiya was het thema van een debatje tussen Wilders en Halsema in de Tweede Kamer tijdens de debatten bij het aantreden van het kabinet-Rutte. Het ging over de vraag in hoeverre moslims in Nederland überhaupt wel konden integreren volgens Wilders, omdat hij immers gelooft dat ze Taqqiya kunnen toepassen. Hoe weet je nou zeker dat een moslim geintegreerd is of dat hij misschien Taqqiya toepast, vroeg Halsema. Precies, zei Wilders, “het probleem is dat je dat nooit weet.”

Ik vond dat een verhelderende uitspraak van Wilders, maar sommige details in de bijdragen van Wilders in de Tweede Kamer krijgen zomaar weinig aandacht. Het debatje tussen Halsema en Wilders hield op na die laatste uitspraak van Wilders, maar als je gelooft dat je moslims nooit kunt vertrouwen als zij integreren, dan rijst toch echt de vraag wat je dan met die mensen gaat doen. Ze zullen in ieder geval naar het idee van Wilders nooit normaal deel uitmaken van de Nederlandse samenleving.

Ik heb de verklaring van “Amal” in mijn “Meesterwerken”-rubriek gezet.

Advertenties

Sint Job zondag, Mei 22 2011 

Afgelopen week zei Geert Wilders dat de PvdA, of precieser, Job Cohen, Nederland “dertig jaar heeft laten volstromen met islamitisch stemvee” (verslag plenaire vergadering Tweede Kamer 19 mei 2011, even zoeken op het woord “stemvee”). “Anders zou natuurlijk helemaal niemand meer op de Partij van de Arbeid stemmen, dat snap ik nog wel,” voegde hij er nog aan toe.

Cohen voelde zich natuurlijk gedwongen om te reageren, zeker nadat Roemer van de SP al duidelijk had gemaakt dat hij weigerde te luisteren naar iemand die “mensen in onze samenleving stemvee wil noemen”. Cohen: “Als de heer Wilders weer zegt dat hoe het is gegaan met onze multiculturele samenleving, allemaal de schuld is van de Partij van de Arbeid, dan is dat allemaal onzin. Zeker, de Partij van de Arbeid was daarvoor ook verantwoordelijk, net als alle andere partijen en net als die partij waarvan de heer Wilders de naam alweer is vergeten. Laat hij hiermee vooral nog een tijdje doorgaan. Maar alsjeblieft, laat hem het een beetje bij de feiten houden. Doe niet, mijnheer Wilders, aan deze bangmakerij!”

Het had wel wat pittiger gemogen, Job.

De PvdA moet zorgen dat zij de feiten paraat heeft in willekeurig welk debat waar de PVV aan deel neemt. Het is een kwestie van de cijfers kennen die het Centraal Bureau voor de Statistiek over immigratie publiceert. Ik weet niet of de PvdA het soort onderzoek doet dat de blogger Flip Vandyke doet, dat zou in ieder geval wel zo moeten zijn.

Naar aanleiding van het Verantwoordingsdebat van afgelopen week publiceerde Vandyke op 20 mei een nieuw artikel. Zijn conclusie is: “De echte theedrinkers zijn de jenever en champagne drinkende CDA’ers en VVD’ers. Terwijl de PvdA theedronk haalde CDA en VVD de moslims binnen, is toch wat meer in overeenstemming met de feiten: 75% van de Turken en Marokkanen kwam de afgelopen 30 jaar binnen tijdens een CDA/VVD kabinet.”

De PvdA had dit natuurlijk al lang zelf moeten hebben uitgerekend zodat Cohen dit eens in zijn interruptie had kunnen gebruiken. Hij had bijvoorbeeld het volgende kunnen zeggen.

“Ik vind met de heer Roemer de term stemvee van een ongehoorde minachting voor een grote groep mensen in de Nederlandse samenleving getuigen. Dan kan de heer Wilders in het buitenland wel heel stoer betogen dat hij een onderscheid maakt tussen islam en moslims, maar bij de minderwaardige term stemvee hebben we het toch echt over mensen, die overigens van een democratisch recht gebruik maken meneer Wilders, iets waar u voor zou behoren te vechten als zogenaamde vechter voor de vrijheid. Of moet ik de term vee misschien zien in hetzelfde licht als kopvoddentax of straatvervuiling en al die fraaie termen en hebben we het in de ogen van de heer Wilders over een groep waar we maar tegenaan mogen schoppen zo veel als we willen.

De heer Wilders heeft het over “Job Cohen” die 30 jaar lang de sluizen heeft opengezet, maar mag ik de heer Wilders er even op wijzen dat in de twee en een half jaar van die 30 dat ik in een regering heb gezeten, juist ik het ben geweest die in 2000 de Vreemdelingenwet aanzienlijk heb aangescherpt en het effect is te zien in de cijfers.

En dan heb ik tot slot nog nieuws voor de heer Wilders, in die 30 jaar waar u het over heeft is 75% van immigranten uit moslimlanden naar ons land toegekomen tijdens een CDA/VVD kabinet.”

Ok, ok, het is een beetje flauw om te zeggen dat Cohen dit in zijn interruptie had moeten zeggen als ik hier zelf een paar dagen over heb kunnen nadenken en ik de berekeningen die Flip Vandyke heeft gemaakt ook pas gisteren heb gezien. Maar waar het om gaat is dat de PvdA die berekeningen al lang zelf had moeten maken. Wat ik bedoel te zeggen is dat de PvdA en Cohen veel assertiever moeten zijn. Wees voorbereid en ga in de tegenaanval zodra de PvdA weer op deze manier wordt aangevallen. Zet iemand aan het werk op het PvdA kantoor om Wilders met feiten om de oren te blijven slaan. En doe dat dan ook. Blijf niet zitten schouder ophalen.

De PvdA zou op dit soort debatten en confrontaties met Wilders moeten terugkijken en ervan leren.

Dat het alternatieve antwoord dat ik hierboven heb genoemd op een onderdeel een simplificatie van de werkelijkheid is, is helemaal niet erg. Je moet complexe zaken nu eenmaal simplificeren om de boodschap over te brengen, daar is niets verkeerds aan.

De “simplificatie” zit hem er in dat Flip Vandyke zijn analyse in het genoemde artikel beperkt tot immigratie van Marokkanen en Turken. Er is ook immigratie uit andere moslimlanden. Hij doet dat overigens omdat het CBS de cijfers pas sinds 1996 verder uitsplitst. Het maakt het verhaal niet wezenlijk anders. Bovendien, het zijn vooral de Marokkanen en de Turken die altijd de zondebok zijn van de PVV. En van de immigranten uit Marokko en Turkije is de afgelopen 30 jaar 75% naar ons land gekomen tijdens een CDA/VVD regering.

De PvdA zou ook op basis van cijfers een antwoord klaar moeten hebben op de alsmaar terugkerende bewering van Wilders c.s. dat “de sluizen zijn opengezet” om de PvdA van kiezers te voorzien. Misschien doe ik daar zelf binnenkort wel een poging toe.

Judgement day zaterdag, Mei 21 2011 

Nou, het is nu 21:26 en het zou gebeuren om 18:00. De wereld zou vandaag 21 mei 2011 beginnen te vergaan in de tijdzone waar het het eerst 18:00 is, dat was zo ongeveer 6 uur Nederlandse tijd, dus we wisten het eigenlijk al vanaf 06:01 vanmorgen dat het wederom niet zou gebeuren.

Wel lullig trouwens als je dat busje op je erf hebt staan en je wordt wakker morgen.

Een excuus is wel op zijn plaats vind ik nu het allemaal niet gebeurd is (deze foto is vandaag gemaakt in New York):

Van twitter, via Huffington Post gelezen:

– If this Rapture doesn’t start soon, my rental Ferrari demolition derby last night wasn’t as fun as I thought.
– Don’t worry if you can’t come up with a Rapture joke, it’s not the end of the world.
– People are making Rapture jokes like there is no tomorrow.

(“Rapture” staat voor het uitverkoren worden op de Dag des Oordeels.)

Manic Street Preacher vrijdag, Mei 20 2011 


Gisteren het een en ander opgevangen van het “Verantwoordingsdebat” in de Tweede Kamer. Dit is voor onze eigen manic street preacher Geert Wilders.

Salonfähig zondag, Mei 15 2011 

Vandaag en gisteren drie berichten in het nieuws die ik eens op een rijtje bij elkaar wil zetten.

1. De PVV is salonfähig geworden

Oud politicus Ed van Thijn zegt in een interview op Nu.nl: “Men vindt dat Wilders’ toon gematigd is sinds hij de VVD-CDA coalitie gedoogt, maar dat is niet juist. Hij zegt nog steeds dezelfde dingen als voorheen maar er is sprake van een gewenningsfactor.” Ach ja, Ed van Thijn, zo zal er wel gereageerd worden, wie was dat ook alweer? En we halen onze schouders weer op. Het is een man uit het verleden en er zal ongetwijfeld iemand zijn die iets twijfelachtigs uit zijn tijd als burgemeester van Amsterdam of minister van Binnenlandse Zaken weet te vinden zodat we dit weer opzij kunnen zetten en er niet over na hoeven te denken. In het interview op Nu.nl van vandaag zegt Van Thijn verder: “[De PVV is] salonfähig verklaard. Daarna gaat men de uitspraken van de PVV bagatelliseren om zelf niet in gewetensnood te komen. Zo wordt de partij door anderen opgetild tot een nette partij.”

2. Wilders herinnert ons nog eens aan waar hij voor staat

“I am here with a warning. I am here with a battle cry: Wake up, Christians of Tennessee. Islam is at your gate. Do not make the mistake which Europe made. Do not allow islam to gain a foothold here.” Aldus Wilders op 12 mei in de Cornerstone Church, Nashville Tennessee.

3. De ChristenUnie helpt nog een handje

Door de persoon van André Rouvoet, met name door Rouvoet’s opstelling in de Tweede Kamer voordat hij minister werd, had de ChristenUnie behoorlijk wat sympathie verkregen in de strijd tegen de PVV. Afgelopen zaterdag echter werd op het congres van de Christen Unie een motie aangenomen die oproept om de PVV als gewone partij tegemoet te treden. “De CU-leden schaarden zich achter een motie waarin de indiener klaagt dat de politieke vertegenwoordigers van de ChristenUnie te vaak hun afkeer van de PVV kenbaar hebben gemaakt. De indieners eisen dat zij de PVV net zo behandelen als andere partijen waartegen de ChristenUnie zich principieel verzet, zoals D66 en GroenLinks. De indiener zei op het congres dat deze partijen misschien nog wel erger zijn. ‘De PVV discrimineert moslims, D66 christenen’.” (Bron: Website NRC, 14 mei 2011)

En zo wordt precies in een weekend weer geillustreerd waar Van Thijn op doelt.

PS: Het is te gemakzuchtig om, zoals ik hier nu doe, verder niet in te gaan op wat Wilders in zijn toespraak in Tennessee eigenlijk zegt. Dus daar kom ik nog op terug in een ander artikel.

Oog om oog zaterdag, Mei 14 2011 

Vanmiddag hoorde ik een nieuwsbericht over een kwestie in Iran waarbij een vrouw door de Iraanse justitie wordt toegestaan wraak te nemen op degene die in 2004 zwavelzuur in haar gezicht heeft gegooid waardoor de vrouw blind is geworden. Ze mag nu hetzelfde doen bij de dader. De dader wordt wel eerst verdoofd.

Barbaars, dacht ik, wat een idiotie. En vervolgens dacht ik: zou de PVV die zulke krasse uitspraken doet over het hard aanpakken van criminaliteit omdat het tot nu toe allemaal veel te slap is dit soort dingen misschien stiekem ook wel willen? En zal de PVV dan niet eigenlijk hetzelfde willen als wat op grond van de Sharia in Iran gebeurt? Maar nee, natuurlijk, zo bizar is het niet, behalve dan het in de knieën schieten van overlastgevende Marokkaanse straatjeugd.

Totdat ik op het bericht hierover op de Telegraaf website van 13 mei stuitte (“Blinde Iraanse vrouw mag wraak nemen”) en de reacties las van Telegraaf lezers. Ik zal er een paar kopiëren.

“Ergens terecht, maar aan de andere kant moet men zich niet tot het niveau van verlagen… En aan wéér een andere kant zou het een ludieke oplossing zijn voor onze allochtonenproblematiek… “

“Als in een achterlijke cultuur dit een vrouw kan worden aangedaan, dan is het goed dat deze vrouw het zelfde mag doen. Ook een achterlijke cultuur dient gerespecteerd te worden. (ahumm).”

“een terechte en rechtvaardige overwinning voor de vrouw. hopelijk kan met deze uitspraak een duidelijk boodschap naar de mannen gemaakt worden dat de wet/sharia niet alleen voor hun geldt maar ook voor de vrouwen! Ze kunnen niet meer ongestraft vrouwen zo behandelen. enne… met de afwijzing was alleen zijn ego beschadigd maar wat hij gedaan had heeft hij haar leven beschadigd dus wat weegt zwaarder dan?”

“Waarom verdoven. Daar had de vrouw ook geen keuze in. De man had beter moeten weten en moet de consequenties dan maar aanvaarden.”

“Kunnen wij hier in Nederland het islamitische recht het principe oog-om-oog, tand-om-tand niet overnemen in sommige gevallen? Zou heerlijk zijn!!!”

“Waarom verdoofd en waarom een pipet? Gelijke monniken gelijke kappen lijkt mij. Moeten ze hier ook doen. Dan heeft de politie weer meer tijd om zaken die op de plank liggen aan te pakken. Want neem maar van mij aan dat de drang om een ander letsel toe te brengen, behoorlijk afneemt!”

“Inderdaad oog om oog tand om tand daar ben ik het 110% mee eens ! Maar hier in dat Holland zijn het een stelletje watjes allemaal!”

“Deze vrouw heeft een rechtvaardige strijd gestreden. De dader zal zich nu ten volle realiseren, dat hij fout heeft gehandeld en kan niet nog een keer hetzelfde doen. Met vergeving komt hij er te gemakkelijk mee weg.”

“Weet iemand dan een andere passende straf, zoals twee maandjes bladeren vegen in een plantsoen. Die vrouw is de rest van haar leven blind en verminkt en dus is gewoon haar leven afgepakt.”

“goed idee, geeft waarschijnlijk meer gedragsverandering bij de dader dan een forse uitbrander en een kopje thee”

“Als je bedenkt dat de man in Nederland na hoogstens 5 jaar gevangenisstraf zijn vrije leventje weer op zou kunnen pakken dan is die sharia zo slecht nog niet.”

“Ik heb een hoop aan te merken op het Islamitsche geloof (ik ben ook een overtuigd PVV-stemmer), maar hier moet ik toch echt eerlijkheidshalve toegeven dat ik het “oog-om-oog-tand-om-tand” principe erg rechtvaardig vindt. Wat je een ander aandoet moet je zelf ook maar ondergaan. Barbaars? Misschien! Maar het slachtoffer heeft er ook niet om gevraagd. Denk daar maar eens over na….”

Enfin, zo kan ik aan het kopiëren blijven, ik ben pas op een vijfde of zo van de reacties. Volgens de website Sargasso, die alle reacties heeft gescand, ziet een derde van de reageerders dit wel zitten. Het verbaast me eigenlijk niks.

Even een beetje New York state of mind tussendoor zondag, Mei 8 2011 

Zeemansgraf zondag, Mei 8 2011 

Ja, zo kan ik het wel begrijpen dat de Amerikanen zich hebben gehaast om te zeggen dat Osama’s stoffelijk overschot op een nette manier is behandeld, zie video :-). “Senior US officials initially told news agencies that his body would be disposed of in accordance with Islamic tradition, which involves ritual washing, shrouding and burial within 24 hours.” “Burial at sea is rare in Islam, though several Muslim websites say it is permitted in certain circumstances.” (The Guardian, 2 mei 2011)

“Ok, he’s dead. Can we go home?” zaterdag, Mei 7 2011 

De afgelopen week begon met het nieuws op maandagochtend dat Osama Bin Laden door een Amerikaanse SEAL eenheid was gedood in zijn huis in het Pakistaanse Abbottabad. Die dag las ik op de website “Mother Jones” een reactie die was opgetekend uit de mond van een Amerikaanse soldaat in Afghanistan: “Ok, he’s dead. Can we go home?”

Ik vind dat de mooiste en meest veelzeggende reactie op het nieuws. De vraag is alleen of de Amerikaanse troepen zich nu inderdaad zullen terugtrekken uit Afghanistan en Irak. Ik las een mooi artikel op “The Atlantic” waarin wordt gesteld dat de manier voor Obama om Al-Qaida nu definitief te verslaan, terugtrekking van de troepen uit deze landen is.

In diverse analyses is vastgesteld dat de voornaamste drijfveer voor terroristische aanslagen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Arabische landen is. In The Wallstreet Journal wordt nog eens herinnerd aan een uitspraak van George Bush enkele dagen na 9/11: “They hate our freedoms”. Volgens de krant heeft Bin Laden zich echter nooit zo bekommerd om de manier van leven van de “crusaders”, de Amerikanen. Bin Laden motiveerde zijn terreurdaden met de Amerikaanse politiek in het Midden Oosten. Bin Laden is één keer rechtstreeks ingegaan op de uitspraak van Bush, in een video in 2004: “Contrary to what Bush says and claims – that we hate your freedom. If that were true, then let him explain why we did not attack Sweden.” (Wallstreet Journal 6 mei 2011).

Het is de bezetting en de bemoeienis van Amerika en het Westen in de Arabische wereld. Behalve om de oliebelangen en de eventuele belangen van strategische ligging moet je je afvragen wat “we” daar eigenlijk nog doen. Als het was om Bin Laden te pakken, ok, die is nu dood. Maar zoals de actie tegen Bin Laden bewijst hoef je geen land te bezetten om “war on terror” te voeren.

Op de al aangehaalde The Atlantic website staat een artikel met als kop “Goal Was Never to Capture bin Laden” waarin wordt gesteld dat de regering Obama eerder uit is op het ter dood brengen van terroristische leiders dan om hen gevangen te nemen en te berechten. Nou is het niet makkelijk om iemand die zo’n aanslag heeft laten plegen als die op 9/11 en die de leider is achter andere aanslagen op onschuldige burgers een “humaan” proces te gunnen. Maar uiteindelijk staat het antwoord in een artikel in de Volkskrant van vandaag, 7 mei 2011 in de vorm van een interview met Benjamin B. Ferencz, voormalig aanklager in de Neurenberg processen van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er staat ook een prachtige symbolische foto bij afgedrukt van de verdachten in dit proces. Ferenz zegt in het interview onder meer: “Wij kozen bewust voor de American way, de rule of law. De sterkte van Neurenberg was dat wij nazi’s zoals Göring hebben berecht volgens onze principes zonder ons tot hun principes te verlagen.” Je zou zeggen, als de verantwoordelijken voor miljoenen doden berecht kunnen worden, waarom dan niet Osama Bin laden. Voor de volledigheid, Ferencz vindt dat het te vroeg is om conclusies te trekken over de actie tegen Bin Laden, omdat er te weinig feiten bekend zijn over wat er precies is gebeurd bij de actie.

Er staat nog een mooie uitspraak in het interview. In antwoord op de vraag welke lessen de VS moeten trekken uit de oorlog tegen Al Qaida zegt Ferencz: “De les is dat je ideologie niet kan doden met een wapen. Je kan ideologie alleen doden met betere ideologie. We vernielen onze opportuniteit om dat te doen door de mensen te doden die zaken doen die we, begrijpelijk, gevaarlijk en weerzinwekkend vinden. Maar zomaar je tegenstander doden kan niet. Na de aanslagen op 11 september 2001 heb ik altijd gezegd dat we niét ten oorlog moesten trekken. We hadden bijvoorbeeld wel een legertje imams de moslimwereld kunnen insturen die zeggen dat de terroristen de koran besmeuren. Je moet vechten om de geesten, niet enkele woordvoerders vermoorden.”

En dan maar even terug naar eigen land. De heer Wilders vindt dat degenen die stellen dat Bin Laden levend had moeten worden opgepakt om hem voor de rechter te brengen, “het niet helemaal begrepen hebben”. Nou, die kan Benjamin B. Ferencz in zijn zak steken! Ik denk dat Wilders meneer Ferencz vast links vindt :-).

PvdA zondag, Mei 1 2011 

Dit stuk heb ik vandaag in een reactie op een artikel over het 65 jarig bestaan van de PvdA op  Joop.nl geplaatst:

Dit stukje schrijf ik op een moment dat ik net de herhaling van de serie over Den Uyl en de Lockheed affaire heb gekeken. Het is inmiddels lang geleden, maar Den Uyl was mijn man. Hij had passie en idealisme en tegelijk een zeker pragmatisme (zie bijvoorbeeld Lockheed / Koningshuis), en hij besefte vooral dat verandering een kwestie van kleine stapjes is. Hij wist zijn idealisme en dat van vele anderen in het algemeen op een geloofwaardige manier om te zetten in regerings invloed – en wat niet zo vaak gebeurt met een regeringspartij, hij werd er rijkelijk voor beloond bij de verkiezingen in 1977.

Kijk ik naar de PvdA van nu, dan zie ik een moeizame partij. Toegegeven, het anti-links sentiment bij rechts Nederland is nog nooit zo fanatiek geweest als nu. Dat de partij in zwaar weer zit is niet zo vreemd bij een zo frontale aanval op links zoals we die het laatste jaar zien. Maar of de partij daar altijd even verstandig op reageert, ik vind van niet.

Nu is het makkelijk praten. De positie van de PvdA anno nu is behoorlijk lastig en ik heb ook niet altijd betere antwoorden. Neem het voorbeeld van het verbod op ritueel slachten. Aan de ene kant vind ik het verminderen van dierenleed een vorm van vooruitgang en vind ik dat religies zich daar maar aan moeten aanpassen. Aan de andere kant vind ik dat er een grote mate van vrijheid moet worden gegeven aan mensen om hun leven te leiden zoals ze het willen leiden, en die vrijheid geef ik dus ook aan gelovigen. En als dan dat verbod op ritueel slachten maar een heel marginale en bovendien discutabele vooruitgang is (van dierenleed naar ietsje minder dierenleed en daar zijn de meningen over verdeeld)) – en er bovendien op veel grotere schaal dieren worden mishandeld in onze voedsel industrie – misschien zou ik dan in dit specifieke geval godsdienstvrijheid wel voor moeten laten gaan. Als dit de discussie is binnen de PvdA over ritueel slachten, dan kan ik dat helemaal volgen. Maar ik vermoed zomaar dat in de PvdA bij de besluitvorming hierover de reactie van anderen heeft meegespeeld. “Als we tegen het verbod op ritueel slachten stemmen krijgen we nog meer over ons heen vanuit PVV hoek.” Zoiets.

De problemen van nu zijn heel anders dan (en deels hetzelfde als) de problemen ten tijde van Den Uyl. Nederland is veranderd. De positie van werknemers is veranderd – tenminste, ze kunnen vaker een auto kopen en een huis, een flatscreen, de kinderen hebben allemaal een mobiele telefoon en we kunnen twee keer per jaar op vakantie (gemiddeld gesproken). Tenminste, dat is het beeld dat we voorgeschoteld krijgen en ik wed dat het door veel mensen ook zo wordt ervaren. Dus wat is dan nu de rol van een sociaal democratische partij?

Ik zou willen dat de PvdA zich opnieuw als een sociaal democratische volkspartij profileert, met nieuwe analyses over de maatschappij in de 21ste eeuw en met nieuwe standpunten. Dat er dan andere keuzes kunnen worden gemaakt dan die in het verleden werden gemaakt is best mogelijk. Men moet daar ook niet bang voor zijn, het hoort bij een vernieuwingsproces. Zolang die keuzes maar op dezelfde sociaal democratische principes over rechtvaardigheid, emancipatie, gelijke kansen voor iedereen en solidariteit zijn gebaseerd. Ik hoop dat dit soort discussies binnen de PvdA plaats vinden en dat men er niet alleen maar op vertrouwt dat men zomaar weer de grootste partij zou kunnen worden met 31 zetels en dat dan alles wel weer goed komt.

Ik wed dat ik niet de enige ben die vaak moeite heeft met hoe de PvdA tegenwoordig opereert en die toch geneigd is voor de partij te kiezen, hoogstens bij verkiezingen eens uit te wijken naar SP of GL of D’66. Uit gebrek aan een alternatief dat bij ons past. Het alternatief van een verbindende sociaal democratische grote partij die wil regeren zonder haar idealisme te verliezen.