Vandaag en gisteren drie berichten in het nieuws die ik eens op een rijtje bij elkaar wil zetten.

1. De PVV is salonfähig geworden

Oud politicus Ed van Thijn zegt in een interview op Nu.nl: “Men vindt dat Wilders’ toon gematigd is sinds hij de VVD-CDA coalitie gedoogt, maar dat is niet juist. Hij zegt nog steeds dezelfde dingen als voorheen maar er is sprake van een gewenningsfactor.” Ach ja, Ed van Thijn, zo zal er wel gereageerd worden, wie was dat ook alweer? En we halen onze schouders weer op. Het is een man uit het verleden en er zal ongetwijfeld iemand zijn die iets twijfelachtigs uit zijn tijd als burgemeester van Amsterdam of minister van Binnenlandse Zaken weet te vinden zodat we dit weer opzij kunnen zetten en er niet over na hoeven te denken. In het interview op Nu.nl van vandaag zegt Van Thijn verder: “[De PVV is] salonfähig verklaard. Daarna gaat men de uitspraken van de PVV bagatelliseren om zelf niet in gewetensnood te komen. Zo wordt de partij door anderen opgetild tot een nette partij.”

2. Wilders herinnert ons nog eens aan waar hij voor staat

“I am here with a warning. I am here with a battle cry: Wake up, Christians of Tennessee. Islam is at your gate. Do not make the mistake which Europe made. Do not allow islam to gain a foothold here.” Aldus Wilders op 12 mei in de Cornerstone Church, Nashville Tennessee.

3. De ChristenUnie helpt nog een handje

Door de persoon van André Rouvoet, met name door Rouvoet’s opstelling in de Tweede Kamer voordat hij minister werd, had de ChristenUnie behoorlijk wat sympathie verkregen in de strijd tegen de PVV. Afgelopen zaterdag echter werd op het congres van de Christen Unie een motie aangenomen die oproept om de PVV als gewone partij tegemoet te treden. “De CU-leden schaarden zich achter een motie waarin de indiener klaagt dat de politieke vertegenwoordigers van de ChristenUnie te vaak hun afkeer van de PVV kenbaar hebben gemaakt. De indieners eisen dat zij de PVV net zo behandelen als andere partijen waartegen de ChristenUnie zich principieel verzet, zoals D66 en GroenLinks. De indiener zei op het congres dat deze partijen misschien nog wel erger zijn. ‘De PVV discrimineert moslims, D66 christenen’.” (Bron: Website NRC, 14 mei 2011)

En zo wordt precies in een weekend weer geillustreerd waar Van Thijn op doelt.

PS: Het is te gemakzuchtig om, zoals ik hier nu doe, verder niet in te gaan op wat Wilders in zijn toespraak in Tennessee eigenlijk zegt. Dus daar kom ik nog op terug in een ander artikel.

Advertenties