Afgelopen week zei Geert Wilders dat de PvdA, of precieser, Job Cohen, Nederland “dertig jaar heeft laten volstromen met islamitisch stemvee” (verslag plenaire vergadering Tweede Kamer 19 mei 2011, even zoeken op het woord “stemvee”). “Anders zou natuurlijk helemaal niemand meer op de Partij van de Arbeid stemmen, dat snap ik nog wel,” voegde hij er nog aan toe.

Cohen voelde zich natuurlijk gedwongen om te reageren, zeker nadat Roemer van de SP al duidelijk had gemaakt dat hij weigerde te luisteren naar iemand die “mensen in onze samenleving stemvee wil noemen”. Cohen: “Als de heer Wilders weer zegt dat hoe het is gegaan met onze multiculturele samenleving, allemaal de schuld is van de Partij van de Arbeid, dan is dat allemaal onzin. Zeker, de Partij van de Arbeid was daarvoor ook verantwoordelijk, net als alle andere partijen en net als die partij waarvan de heer Wilders de naam alweer is vergeten. Laat hij hiermee vooral nog een tijdje doorgaan. Maar alsjeblieft, laat hem het een beetje bij de feiten houden. Doe niet, mijnheer Wilders, aan deze bangmakerij!”

Het had wel wat pittiger gemogen, Job.

De PvdA moet zorgen dat zij de feiten paraat heeft in willekeurig welk debat waar de PVV aan deel neemt. Het is een kwestie van de cijfers kennen die het Centraal Bureau voor de Statistiek over immigratie publiceert. Ik weet niet of de PvdA het soort onderzoek doet dat de blogger Flip Vandyke doet, dat zou in ieder geval wel zo moeten zijn.

Naar aanleiding van het Verantwoordingsdebat van afgelopen week publiceerde Vandyke op 20 mei een nieuw artikel. Zijn conclusie is: “De echte theedrinkers zijn de jenever en champagne drinkende CDA’ers en VVD’ers. Terwijl de PvdA theedronk haalde CDA en VVD de moslims binnen, is toch wat meer in overeenstemming met de feiten: 75% van de Turken en Marokkanen kwam de afgelopen 30 jaar binnen tijdens een CDA/VVD kabinet.”

De PvdA had dit natuurlijk al lang zelf moeten hebben uitgerekend zodat Cohen dit eens in zijn interruptie had kunnen gebruiken. Hij had bijvoorbeeld het volgende kunnen zeggen.

“Ik vind met de heer Roemer de term stemvee van een ongehoorde minachting voor een grote groep mensen in de Nederlandse samenleving getuigen. Dan kan de heer Wilders in het buitenland wel heel stoer betogen dat hij een onderscheid maakt tussen islam en moslims, maar bij de minderwaardige term stemvee hebben we het toch echt over mensen, die overigens van een democratisch recht gebruik maken meneer Wilders, iets waar u voor zou behoren te vechten als zogenaamde vechter voor de vrijheid. Of moet ik de term vee misschien zien in hetzelfde licht als kopvoddentax of straatvervuiling en al die fraaie termen en hebben we het in de ogen van de heer Wilders over een groep waar we maar tegenaan mogen schoppen zo veel als we willen.

De heer Wilders heeft het over “Job Cohen” die 30 jaar lang de sluizen heeft opengezet, maar mag ik de heer Wilders er even op wijzen dat in de twee en een half jaar van die 30 dat ik in een regering heb gezeten, juist ik het ben geweest die in 2000 de Vreemdelingenwet aanzienlijk heb aangescherpt en het effect is te zien in de cijfers.

En dan heb ik tot slot nog nieuws voor de heer Wilders, in die 30 jaar waar u het over heeft is 75% van immigranten uit moslimlanden naar ons land toegekomen tijdens een CDA/VVD kabinet.”

Ok, ok, het is een beetje flauw om te zeggen dat Cohen dit in zijn interruptie had moeten zeggen als ik hier zelf een paar dagen over heb kunnen nadenken en ik de berekeningen die Flip Vandyke heeft gemaakt ook pas gisteren heb gezien. Maar waar het om gaat is dat de PvdA die berekeningen al lang zelf had moeten maken. Wat ik bedoel te zeggen is dat de PvdA en Cohen veel assertiever moeten zijn. Wees voorbereid en ga in de tegenaanval zodra de PvdA weer op deze manier wordt aangevallen. Zet iemand aan het werk op het PvdA kantoor om Wilders met feiten om de oren te blijven slaan. En doe dat dan ook. Blijf niet zitten schouder ophalen.

De PvdA zou op dit soort debatten en confrontaties met Wilders moeten terugkijken en ervan leren.

Dat het alternatieve antwoord dat ik hierboven heb genoemd op een onderdeel een simplificatie van de werkelijkheid is, is helemaal niet erg. Je moet complexe zaken nu eenmaal simplificeren om de boodschap over te brengen, daar is niets verkeerds aan.

De “simplificatie” zit hem er in dat Flip Vandyke zijn analyse in het genoemde artikel beperkt tot immigratie van Marokkanen en Turken. Er is ook immigratie uit andere moslimlanden. Hij doet dat overigens omdat het CBS de cijfers pas sinds 1996 verder uitsplitst. Het maakt het verhaal niet wezenlijk anders. Bovendien, het zijn vooral de Marokkanen en de Turken die altijd de zondebok zijn van de PVV. En van de immigranten uit Marokko en Turkije is de afgelopen 30 jaar 75% naar ons land gekomen tijdens een CDA/VVD regering.

De PvdA zou ook op basis van cijfers een antwoord klaar moeten hebben op de alsmaar terugkerende bewering van Wilders c.s. dat “de sluizen zijn opengezet” om de PvdA van kiezers te voorzien. Misschien doe ik daar zelf binnenkort wel een poging toe.

Advertenties