Dit had natuurlijk niet mogen gebeuren:

Deze foto verscheen nog eens in een ander verband in de Volkskrant afgelopen week. Wim Kok, bovenste rij, derde van links, leider van de PvdA van 1986 tot 2002, 8 jaar minister-president en voormalig vakbondsleider, hier als lid van de Raad van Commissarissen van Shell. Al enige jaren maakt hij hier deel van uit. Zoals hij ook lid is van de Raad van Commissarissen van ING en KPN. In deze functies keurt hij een mega-bonussenbeleid goed waar hij zich als minister-president tegen verzette. Hij sprak tijdens zijn premierschap schande van die mega-bonussen. Dit waren “ordinaire zakkenvullers” en dit was “exhibitionistische zelfverrijking”.

Hoe bedenk je het om dan vervolgens na je politieke carrière uitgerekend in een Raad van Commissarissen te gaan zitten waarin je dit soort bonussen gaat goedkeuren, en dan ter verdediging precies dezelfde argumenten gebruikt die werkgevers al jaren gebruiken? De argumentatie waartegen je je als premier hebt verzet? (zie o.a. NRC Handelsblad 29 januari 2010).

Je verliest je geloofwaardigheid natuurlijk volkomen. En het straalt af op de PvdA waar je jarenlang het boegbeeld van bent geweest.

Voor de volledigheid: het is niet zo dat Kok zichzelf hier verrijkt, en dat is ook mijn punt niet. De bonussen zijn niet bonussen voor leden van de Raad van Commissarissen zelf maar die van de Raad van Bestuur en top management van Shell en ING.

Ik maak me hier druk over omdat dit een van de redenen is waarom de PvdA zoveel rotzooi over zich heen krijgt. De PvdA zou aan een goed nieuw verhaal moeten werken en niet gehinderd moeten worden door dit soort ongeloofwaardig gedrag van een man die jarenlang zo prominent de PvdA heeft vertegenwoordigd.

De afgelopen dagen verscheen er een bericht in de Telegraaf over het Amsterdamse stadsdeel Oost. De stadsdeelraad heeft goedgekeurd dat de stadsdeel wethouders met terugwerkende kracht tot mei 2010 75% van de maximale onkostenvergoeding krijgen, wat neerkomt op 5.400 euro per wethouder, en de argumentatie is dat 1) men bonnetjes declareren teveel werk vindt en 2) het bedrag dat met zichzelf toekent niet afwijkt van wat de andere stadsdelen doen. De wethouders zijn leden van de PvdA, D’66 en GroenLinks. Het schijnt dat de helft van de PvdA fractie hierin heeft toegestemd en dat de SP zich er tegen verzet. Ook schijnt het zo te zijn dat stadsdeel wethouders gemiddeld niet meer dan 1.000 euro per jaar declareren, als ze wel netjes declareren.

Ik vind dat de PvdA hierover opheldering moet verschaffen en zonodig moet ingrijpen. De PvdA moet actief zijn in dit soort dingen. Kiezers moeten weten wat er gebeurt en wat de PvdA hiervan vindt. Dit bericht giert natuurlijk weer over het internet, van de Telegraaf naar al die dubieuze extreem rechtse websites die niets liever doen dan rotzooi over links uitstorten en bij voorkeur over de PvdA.

Kortom, als de PvdA nog een weg tot herstel wil vinden, dan moet men veel actiever bovenop de zaken zitten dan dat men nu doet.

Advertenties