Het “Occupy Wallstreet” initiatief in New York (click op de foto voor  een verslag in de New York Times; voor de duidelijkheid: de foto is overigens gephotoshopped 😉 Het is niet de echte demonstratie, want die heeft vooralsnog de beurs op Wall Street niet bereikt. Maar het is uiteraard een verwijzing naar de Arabische opstanden, zie de opgeheven schoenen…) lijkt niet van de grond te komen. Het is ook wel naief en erg idealistisch om te denken dat je New Yorkers zo ver krijgt een “Tahrir Moment” te beginnen, verwijzend naar de massale en weken aanhoudende opstanden in Egypte eerder dit jaar. Maar het idee achter het initiatief, namelijk een protest tegen de invloed van het Amerikaanse bedrijfsleven op de politiek, is natuurlijk interessant. Zie een artikel dat ik hieronder schreef over de invloed van het rating bureau Standard & Poors.

Bij zo’n rating bureau kun je nog zeggen dat het een rol heeft binnen een economie en een soort waakhondfunctie vervult. Een nauwelijks gecontroleerde waakhond weliswaar, maar vooruit. Maar in twee documentaires die ik onlangs nog eens bekeken heb wordt de verwevenheid van de Amerikaanse politiek en het bedrijfsleven nog eens heel duidelijk weergegeven.

De eerste is de beroemde documentaire van twee jaar geleden over de Carlyle Group, waarin is te zien hoe ex-politici met een groot netwerk in de Amerikaanse politiek, binnen het Pentagon en in het buitenland lobbyen voor contracten voor bedrijven waarin de Carlyle Group investeert, voornamelijk bedrijven binnen het militair industriële complex. Met als bekendste voorbeeld George Bush senior die voor de Garlyle Group lobbyde terwijl George Bush junior als president oorlogen begon in Irak en Afghanistan en het defensiebudget met tientallen miljarden verhoogde.

De andere documentaire, “Inside Job“, gaat over de financiële crisis die uiteindelijk uitbrak in 2008, en over wat daaraan voorafging vanaf de deregulering van de financiële sector door Ronald Reagan eind jaren ’80. Ook in deze documentaire komt de verwevenheid van politiek en bedrijfsleven duidelijk naar voren. De volledige film heb ik niet gevonden op het internet maar is uiteraard wel te koop.

Advertenties