Op een dag zal men er schoon genoeg van krijgen dinsdag, Nov 22 2011 

Vandaag meldt Trouw op haar website: “Wilders wil kabinet niet op het spel zetten”. Dit naar aanleiding van weer eens wat wild om zich heen schoppen van Wilders, de vorige week, samengevat in een artikel in de Volkskrant van maandag. Ik vond die “analyse” in de Volkskrant al niet zo sterk. Wie serieus denkt dat Wilders “binnen afzienbare termijn wil breken met het minderheidskabinet” is naief, praat maar wat om een artikeltje vol te krijgen of begrijpt de zieleroerselen van Wilders c.s. nog steeds niet, after all these years.

Hoe vaak heeft hij het nou al gezegd? Hij laat het kabinet niet vallen, alles beter dan links weer in de regering.

Bovendien, hij heeft de coalitiepartners volledig aan het lijntje en straks bij de verkiezingen kan hij gewoon de handen in onschuld wassen, waar de coalitiepartners het vuile werk hebben opgeknapt. Met als “hoogtepunt” de streek die Wilders de VVD geleverd heeft door plotseling voor de motie tegen weigerambtenaren te stemmen en zoals gebruikelijk daarna vlot weer uit de Tweede Kamer weg te benen zodat niemand om een verklaring kon vragen.

VVD en CDA hebben vorig jaar de optimale omstandigheden geschapen voor een populistische partij om nog lang een factor van betekenis te kunnen zijn, toen ze deze gedoogconstructie aangingen. De strategie van het CDA was destijds dat door de samenwerking met de PVV aan te gaan, de PVV vuile handen zou maken en zo zou worden geneutraliseerd. Maar door de aard van de gedoogconstructie heeft men de PVV juist de gelegenheid gegeven nergens voor verantwoordelijk te zijn, behalve voor wat men expliciet is overeengekomen in de formatie. Al het nieuwe dat voorvalt, elke nieuwe ontwikkeling of nieuwe gebeurtenis waar de regering een antwoord op moet hebben, daar kan de PVV zich fluitend afzijdig van houden. Het CDA heeft precies het tegenovergestelde bereikt van wat men zei te willen bereiken met de samenwerking: het CDA wordt gesloopt door Wilders.

Een tweet de wereld insturen waarin je zegt: “Laat Bleker zijn streep maar trekken, dan blijven er van de tien zetels nog een stuk of vier over” is niet “gewoon politiek” een onderhandelingspositie creëren, zoals Wilders zijn aanvallen van vorige week goed praat in het Trouw artikel. Door de sneer naar hoe beroerd het CDA er in de peilingen voor staat wordt duidelijk dat het de bedoeling het CDA te slopen en de CDA woordvoerders belachelijk te maken.

De samenwerking is al lang niet zo “plezierig” meer voor het CDA. Iedere keer weer bij Pauw en Witteman moeten uitleggen dat “Wilders het volste recht heeft”, dat “het hoort bij de samenwerking die men nou eenmaal is aangegaan”, dat “we dit wisten toen we hieraan begonnen”… het gaat hoe langer hoe meer knagen. Vooral gaat het knagen als het je van de kant van de PVV helemaal niets oplevert. Het  is wachten op de volgende sneer, hoezeer je ook je best hebt gedaan op radio en t.v. om de botte opstelling van de PVV te verdedigen. Als je op zeker moment toch helemaal niets meer te verliezen hebt in de peilingen en als blijven regeren je ook geen enkele winst meer oplevert, dan breek je een keer.

Breken heeft de vorige keer de breker (PvdA) van 15 zetels in de peilingen naar 30 zetels bij de verkiezingen gebracht, en het hadden er meer kunnen zijn, men had de grootste partij kunnen worden als Cohen niet zo ongelukkig had geopereerd in de campagne.

Kortom CDA, stop ermee. Niemand zal het je kwalijk nemen.

Advertenties

Tegen het cynisme zaterdag, Nov 19 2011 

Prachtig filmpje van een van de Jakhalzen van De Wereld Draait door. Op een muur in Amsterdam staat het portret van Ramses Shaffy, met daarnaast het woord “Leef!” geschreven. Het is met graffiti beklad en er is bijgeschreven “of ga dood”. Helaas krijg ik deze video niet netjes op WordPress dus doen we het maar even zo: click op de foto.

Degene die “of ga dood” er bij geschreven heeft, heeft misschien wel gewoon grappig willen zijn zonder al te kwade bedoelingen, omdat Ramses tenslotte dood is. Maar daarom is dit filmpje nog altijd een mooi statement tegen het cynisme.

Losse notities en quotes 3: Occupy zondag, Nov 13 2011 

Uitspraak van Britse minister van Economie Vince Cable (Liberal Democrats) over Occupy London:

“I have sympathy with the emotions that lie behind it. Some of their recommendations aren’t terribly helpful, but that’s not the point. I think it does reflect a feeling that a small number of people have done extraordinarily well in the crisis, often undeservedly, and large numbers of other people who have played no part in causing the crisis have been hurt by it.”

En van David Cameron, de Britse premier, over dezelfde Occupy beweging:

“Protesting you should do on two feet, rather than lying down – in some cases in a fairly comatose state.”

Bron: The Guardian website, zondag 13 november 2011 (click hier).

Italië zondag, Nov 13 2011 

De reactie op het aftreden van Berlusconi gisteravond leek af en toe even op de volksvreugde in Egypte en Libië na respectievelijk het terugtreden van Mubarak en de dood van Khadafi. De vreugde in Italië was echter beperkt tot een kleine groep en bovendien, de Italianen hebben zelf Berlusconi herhaalde malen herkozen. Over het waarom van het feit dat Berlusconi zo lang en zo vaak is herkozen staat aan de hand van verschillende reacties op zijn aftreden een aardige samenvatting in The Guardian van vandaag:

“He told us what we wanted to hear, but that is no way to raise kids or nations,” said author and commentator Beppe Severgnini. “Italy is now like a reformed alcoholic, we have drunk too much populist booze and need a doctor to tell us to quit.”

En:

Rizzo said Berlusconi had built consensus by saying what Italians thought, but did not have the courage to say: “When he said don’t pay taxes if they get too high, we were ashamed but in private many agreed.”

En:

“Italy was sexist without him, but Berlusconi removed the shame,” said Lorella Zanardo, whose documentary about primetime TV showgirls caused a sensation in 2009. “I give lectures in schools and meet 15-year-old girls who believe the secret to life is marrying a millionaire or becoming a showgirl and a government minister a year later. “

Maar ook:

Italians who voted for Berlusconi in 1994, 2001 and 2008 have been quick to say they were not fooled by empty promises. “Thanks to tax breaks he introduced, I have more money to retire on, it’s that simple,” said Cesidia Fosca, a 69-year-old housewife from Rome. “I like Berlusconi, I voted for him, but he had the press and the magistrates against him and they didn’t let him govern.”

Dit alles bij elkaar geeft een aardig beeld van zijn populariteit.

Mooi… donderdag, Nov 10 2011 

Dit is toch helemaal fantastisch, David Crosby and Graham Nash op Occupy Wallstreet. Zoals iemand er onder op Youtube schrijft: “Love letter to future generations”.

Op Democracy Now staat hier een mooie reportage over, click hier, op 42:50 minuten.

Oops… donderdag, Nov 10 2011 

Het is bijna aandoenlijk om te zien. De Amerikaanse kandidaat van de Republikeinen Rick Perry weet even niet meer welke ministerie hij nog meer wil sluiten. Nou ja, zoiets is Job Cohen ook gebeurd.

Losse notities en quotes 2: Euro donderdag, Nov 10 2011 

Jim McCaughan, baas van obligatiebelegger Principal Global Investors:

We zijn nu twee jaar bezig met de eurocrisis en worden een beetje moe van het heen-en-weer schuiven met pakketten. De hoge schuldenlasten zijn het probleem. Die zijn niet verminderd. Er moet een algehele oplossing komen voor aflossing en kwijtschelding van schulden in alle Europese landen.

Bondskanselier Angela Merkel:

Het is tijd voor een doorbraak naar het nieuwe Europa. Er moet een gemeenschap komen die, ongeacht wat er in de rest van de wereld gebeurt, zegt dat ze nooit haar regels zal veranderen; omdat we anders niet zullen overleven. Het enige antwoord op die uitdaging is meer Europa, niet minder.

Bron: Volkskrant, 10 november 2011

Losse notities en quotes 1: PvdA donderdag, Nov 10 2011 

Website PvdA Groningen, artikel over kandidaat PvdA-voorzitter Piet Boekhoudt, begin november 2011:

Ook wil Boekhoudt zich inzetten voor toenadering tot de andere linkse partijen Groenlinks en de SP door met de voorzitters van die partijen te spreken over een pact om voortaan alleen nog samen te regeren. “Zo staat links samen sterk en worden we niet uit elkaar gespeeld.”

Pechtold in Buitenhof zondag, Nov 6 2011 

Vandaag werd D’66 leider Alexander Pechtold geïnterviewd in Buitenhof.

Ik heb al eens eerder geschreven, als “zoekende sociaal-democraat”, hoe behalve de SP ook D’66 mij van tijd tot tijd erg goed bevalt en hoe dat eigenlijk precies aangeeft wat er bij de PvdA ontbreekt. De PvdA  slaagt er niet meer in het socialistische van de SP te verbinden met het opene  en het internationale denken van D’66. Als je je dan realiseert hoe weinig D’66 van de SP moet hebben, ik bedoel ik zie die twee niet samen in één kabinet, en als je kijkt naar de opiniepeilingen en de weinige mogelijkheden voor regeringsombiniaties die er op basis van de laatste peilingen van Maurice de Hond zijn, dan is het feit dat de PvdA het alsmaar laat afweten des te frustrerender.

D’66 heeft gisteren een partijcongres gehouden waarop Pechtold met name heeft gesproken over Europa. Het interview in Buitenhof ging dan ook over Europa en de Euro crisis. Pechtold hield een sterk en positief verhaal met toekomstvisie. Het bijzondere aan Pechtold vind ik hoe hij tegen de trend in volledig gaat voor de Europese gedachte, in tegenstelling tot de PvdA niet bang voor het populisme van Wilders. Het grappige is ook dat de PVV haar peilen wat dit betreft helemaal niet zo richt op D’66, maar juist op de weifelende PvdA (“de PvdA is de Grote Gedoger als het gaat om Europa”, terwijl D’66 nog veel hartstochtelijker voor Europa gaat dan de PvdA. Conclusie: blijf altijd voor je eigen verhaal gaan en je zult ook de PVV overleven).

Volgens Pechtold in Buitenhof moeten de idealen van de Europese samenwerking blijvend worden uitgedragen. Zijn stelling is dat Europa misschien wel eens te dichtbij en te concreet is in plaats van te ver weg en te abstract zodat we over alles wat het ons aan voordeel brengt heen kijken. Hij is voorstander van een politieke unie, omdat dat deel van de Europese samenwerking moet worden afgemaakt, althans voor de Eurolanden: afdracht van bepaalde soevereiniteit. Tegelijkertijd zou bijvoorbeeld de Raad van State een inventarisatie moeten maken van welke bevoegdheden we eigenlijk aan Europa hebben overgedragen en hoe we daar verder mee willen.

Dat laatste lijkt me erg verstandig. Als er dan zo veel sentiment is tegen Europa omdat het idee leeft dat we in Nederland “niets meer te vertellen” hebben, zet dan eens op een rij wat we uit handen hebben gegeven en voer een principiële discussie over wat je wel en niet wilt overdragen. Dat anti Europa sentiment is deels op concrete voorbeelden gebaseerd en er zit vast veel bij dat weer terug kan naar de lidstaten. Zo’n soort heroriëntatie moet je juist nu doen en Pechtold ziet dat heel goed. Luister naar het “sentiment” onder de bevolking, neem het serieus, en bekijk of je dingen zou moeten veranderen.

Pechtold schetst ook hoe het Europese en het lokale naast elkaar kan bestaan en hoe je dit kunt vergelijken met hoe de centrale overheid in Nederland bevoegdheden overdraagt aan gemeenten. En dat er genoeg belang is om als Europese Unie te blijven opereren in de wereld.  “Deze eeuw gaat niet meer over naties maar over continenten”, zo stelt hij, en hij noemt het feit dat de Europese bevolking in 2050 nog maar 5% van de wereldbevolking uitmaakt en dat andere continenten dan Europa en Noord-Amerika een grotere vinger in de pap krijgen in de wereld.

“Durf in te zien dat onze boterham buiten de deur verdiend wordt”, zo eindigt hij het interview.

En dat bevalt me aan Pechtold. Hij heeft het soms tot vervelens toe over “een stip aan de horizon”, maar dat is het precies. Begin met een visie over waar we heen willen met het land, met Europa en de wereld en blijf die visie, dat grotere idee, uitdragen. Zo voer je politiek en probeer je mensen mee te krijgen.

Zie hier voor de aflevering van Buitenhof (het tweede deel is met Wouter Bos, over de kosten van de zorg).

Dit is de toespraak van Pechtold voor het D’66 congres van 5 november 2011:

Peilingen 5 november 2011 zondag, Nov 6 2011 

De wekelijkse peiling van Maurice de Hond van de politieke voorkeur haalde gisteren het nieuws omdat de SP de PVV voorbij is gestreefd, zie onderstaande tabel. Wat verder opvalt is wederom twee zetels verlies voor de PvdA en het totaal van 69 zetels voor de huidige gedoogcombinatie. Als dit een verkiezingsuitslag zou zijn zou ik niet weten hoe je hier een fatsoenlijke regering uit zou kunnen vormen.