Vandaag werd D’66 leider Alexander Pechtold geïnterviewd in Buitenhof.

Ik heb al eens eerder geschreven, als “zoekende sociaal-democraat”, hoe behalve de SP ook D’66 mij van tijd tot tijd erg goed bevalt en hoe dat eigenlijk precies aangeeft wat er bij de PvdA ontbreekt. De PvdA  slaagt er niet meer in het socialistische van de SP te verbinden met het opene  en het internationale denken van D’66. Als je je dan realiseert hoe weinig D’66 van de SP moet hebben, ik bedoel ik zie die twee niet samen in één kabinet, en als je kijkt naar de opiniepeilingen en de weinige mogelijkheden voor regeringsombiniaties die er op basis van de laatste peilingen van Maurice de Hond zijn, dan is het feit dat de PvdA het alsmaar laat afweten des te frustrerender.

D’66 heeft gisteren een partijcongres gehouden waarop Pechtold met name heeft gesproken over Europa. Het interview in Buitenhof ging dan ook over Europa en de Euro crisis. Pechtold hield een sterk en positief verhaal met toekomstvisie. Het bijzondere aan Pechtold vind ik hoe hij tegen de trend in volledig gaat voor de Europese gedachte, in tegenstelling tot de PvdA niet bang voor het populisme van Wilders. Het grappige is ook dat de PVV haar peilen wat dit betreft helemaal niet zo richt op D’66, maar juist op de weifelende PvdA (“de PvdA is de Grote Gedoger als het gaat om Europa”, terwijl D’66 nog veel hartstochtelijker voor Europa gaat dan de PvdA. Conclusie: blijf altijd voor je eigen verhaal gaan en je zult ook de PVV overleven).

Volgens Pechtold in Buitenhof moeten de idealen van de Europese samenwerking blijvend worden uitgedragen. Zijn stelling is dat Europa misschien wel eens te dichtbij en te concreet is in plaats van te ver weg en te abstract zodat we over alles wat het ons aan voordeel brengt heen kijken. Hij is voorstander van een politieke unie, omdat dat deel van de Europese samenwerking moet worden afgemaakt, althans voor de Eurolanden: afdracht van bepaalde soevereiniteit. Tegelijkertijd zou bijvoorbeeld de Raad van State een inventarisatie moeten maken van welke bevoegdheden we eigenlijk aan Europa hebben overgedragen en hoe we daar verder mee willen.

Dat laatste lijkt me erg verstandig. Als er dan zo veel sentiment is tegen Europa omdat het idee leeft dat we in Nederland “niets meer te vertellen” hebben, zet dan eens op een rij wat we uit handen hebben gegeven en voer een principiële discussie over wat je wel en niet wilt overdragen. Dat anti Europa sentiment is deels op concrete voorbeelden gebaseerd en er zit vast veel bij dat weer terug kan naar de lidstaten. Zo’n soort heroriëntatie moet je juist nu doen en Pechtold ziet dat heel goed. Luister naar het “sentiment” onder de bevolking, neem het serieus, en bekijk of je dingen zou moeten veranderen.

Pechtold schetst ook hoe het Europese en het lokale naast elkaar kan bestaan en hoe je dit kunt vergelijken met hoe de centrale overheid in Nederland bevoegdheden overdraagt aan gemeenten. En dat er genoeg belang is om als Europese Unie te blijven opereren in de wereld.  “Deze eeuw gaat niet meer over naties maar over continenten”, zo stelt hij, en hij noemt het feit dat de Europese bevolking in 2050 nog maar 5% van de wereldbevolking uitmaakt en dat andere continenten dan Europa en Noord-Amerika een grotere vinger in de pap krijgen in de wereld.

“Durf in te zien dat onze boterham buiten de deur verdiend wordt”, zo eindigt hij het interview.

En dat bevalt me aan Pechtold. Hij heeft het soms tot vervelens toe over “een stip aan de horizon”, maar dat is het precies. Begin met een visie over waar we heen willen met het land, met Europa en de wereld en blijf die visie, dat grotere idee, uitdragen. Zo voer je politiek en probeer je mensen mee te krijgen.

Zie hier voor de aflevering van Buitenhof (het tweede deel is met Wouter Bos, over de kosten van de zorg).

Dit is de toespraak van Pechtold voor het D’66 congres van 5 november 2011:

Advertenties