Kim Jong Il woensdag, Dec 28 2011 

Opmerkelijke beelden uit noord Korea. Zelfs de hemel huilt om de dood van Kim Jong Il, zo werd er op de Noord Koreaanse t.v. gezegd:

Advertenties

Stoer liedje vrijdag, Dec 23 2011 

Europa zondag, Dec 18 2011 

Dit is precies wat er ook moet gebeuren in Europa: zie column Paul Brill in de Volkskrant van 17 december 2011 (zie ook hier voor als deze link naar de Volkskrant column breekt). Ik heb er hier ook al eens naar verwezen. Het hele idee van een nieuw verdrag voor Eurolanden waarin budgettaire discipline wordt geregeld moet gepaard gaan met een proces waarin bepaalde bevoegdheden worden teruggegeven aan de EU-lidstaten. Paul Brill noemt een mooi voorbeeld aan het einde van zijn column van de doorgeschoten beslissingsbevoegdheid van Europa.

Het is juist als er bevoegdheden worden overgedragen om begrotingsdiscipline van de Euro-landen te verzekeren van groot belang de bevoegdheden zorgvuldig af te bakenen. Het dictaat vanuit Europa moet niet te veelomvattend worden.

Rutte op bezoek bij Obama zondag, Dec 4 2011