En weer is er een verhandeling geschreven (een scriptie op de universiteit van Tilburg dit keer) waarin wordt “bewezen” dat de PVV een fascistische beweging is. De scriptie kwam vorige week in de publiciteit omdat hij door de universiteit met een 10 werd beloond (vanwege de kwaliteit van de redenering, niet vanwege de bewezen stelling).

Bij de PVV denk ik soms aan het boek 1933 van Philip Metcalfe waarin een jaar in Duitsland wordt beschreven waarin de voortekenen zichtbaar werden. Dat het voortekenen waren weten we alleen achteraf, en daar gaat het om, dat we lessen trekken uit de geschiedenis. De les bijvoorbeeld dat we moeten oppassen voor populistische bewegingen die het op een bepaalde bevolkingsgroep voorzien hebben.

Ik vind elke vergelijking van de PVV met fascisme hierbij echter contra productief. Niemand die de PVV wil bestrijden moet blij zijn met zulke vergelijkingen.

En hoe lang weten we het nou al, dat dit contra productief is? En waarom gebeurt het dan steeds weer? Ik word er doodmoe van. De schrijver van de scriptie is geen politicus, dat weet ik wel, dus het staat hem vrij om een bepaalde stelling te poneren en die te onderbouwen. Maar ook politici nemen het woord fascisme in de mond in verband met de PVV en op politieke fora gaan mensen zulke analyses beamen en worden ze onderdeel van de politieke discussie. Laten we hier alsjeblieft eens mee ophouden en in plaats daarvan bedenken hoe we dan werkelijk kunnen bereiken dat deze beweging minder aanslaat en dus minder invloed uitoefent op hoe onze samenleving zich ontwikkelt.

Ik wil oppassen voor de PVV omdat de beweging het voorzien heeft op een bepaalde bevolkingsgroep, of eigenlijk twee bevolkingsgroepen: de moslims en iedereen met een linkse overtuiging, en omdat de actie voornamelijk op een makkelijk te triggeren anti-sentiment gevoerd wordt. Daarmee weet ik genoeg. Laat die neigingen om te willen bewijzen dat de PVV fascistisch is verder liever achterwege want het werkt contra productief. Je zult er de PVV aanhangers en iedereen die er tegenaan hangt niet mee  overtuigen, integendeel, je geeft ze eerder munitie in handen om nog feller op links af te geven. Voor een politicus is het bovendien alleen maar een teken van luiheid om het stempel fascisme op de PVV te zetten, omdat niet de vraag is of de PVV fascistisch is en daarmee de kous af is, maar de vraag is hoe dit soort sentimenten zijn te keren. Daar antwoorden op vinden is wat je van politici mag verwachten.

Advertenties