In een reactie op een redelijk ongefundeerd opiniestuk van Frits Bolkenstein in de Volkskrant van 10 april geeft de hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque afgelopen zaterdag wel een aardig inkijkje in de huidige koers van de krant. Decennia lang was de Volkskrant de krant voor links Nederland maar de laatste paar jaar lijkt dat niet meer zondermeer het geval. Dat blijkt dan eigenlijk alleen uit sommige columns en de opinie pagina’s van de krant, want in de dagelijkse nieuwsvoorziening is de krant kwalitatief goed en objectief.

Philipe Remarque schrijft onder andere:

Wie onze commentaren volgt, weet dat wij voorbij links en rechts gaan en nuchter de nuance zoeken. De meeste lezers die kritiek uiten, vinden dan ook dat wij niet links genoeg meer zijn. Het zij zo.

En:

Als veel aandacht voor een partij ons meteen tot een huisorgaan van die partij maakt, kunt u ons de laatste jaren met meer recht bestempelen tot een huisorgaan van de PVV dan van de PvdA. Maar veel aandacht betekent niet dat een krant het ook eens is met de partij, het bedrijf of de persoon in kwestie.

Terechte opmerkingen van Remarque.

Sommige bijdragen op de opinie pagina’s van de Volkskrant zijn weinig welwillend ten opzichte van de PvdA of links in het algemeen. Maar daar staan andere meer pro-linkse opinies en columnisten tegenover en zo lang daar een evenwicht in blijft bestaan heb ik geen probleem met de huidige koers van de Volkskrant en vind ik die koers eigenlijk wel prima. Tenslotte hebben we niets aan alleen maar verongelijktheid over rechts in het algemeen en de PVV in het bijzonder en nog minder aan een niet-kritische houding ten opzichte van links terwijl daar alle reden toe is.

De krant zou alleen aan ingezonden opinie stukken meer kwaliteitseisen moeten stellen. Soms zijn de stukken ronduit slecht beargumenteerd en onsamenhangend. De bijdrage van Bolkenstein van 10 april is daar een goed voorbeeld van. En soms dragen ze totaal niet bij aan wat het debat zou moeten zijn. Van opinie pagina’s steek ik graag wat op, of het nou een “linkse” of een “rechtse” opinie is. Dat laat wel eens te wensen over bij de Volkskrant.

Het stuk van Remarque staat hier en dat van Bolkenstein hier.

Advertenties