Ik baal natuurlijk enorm van het feit dat de PvdA de afgelopen week aan de verkeerde kant van de streep terecht is gekomen. Na een niet al te effectief kabinet Balkenende 4, anderhalf jaar politieke gijzeling door de PVV in het kabinet Rutte en 7 weken Catshuis onderhandelingen die uiteindelijk mislukten, was het land het Haagse gezeur zat. Er moest iets gebeuren en de PvdA heeft niet meegedaan.

Het kabinet Rutte, altijd met zo veel bravoure verdedigd, eindigde na anderhalf jaar al in een chaos en er dreigde een groot probleem dat niet alleen tot Nederland beperkt was gebleven. Als Nederland uiteindelijk niet naar Brussel terug had kunnen gaan met een begroting voor 2013 die onder de 3% financieringstekort uit kwam, had dit de Nederlandse geloofwaardigheid in Europa aanzienlijk ondermijnd en de noodzakelijke begrotingsdiscipline binnen de Euro zone op het spel gezet. “Over de eigen schaduw heen springen” betekende in dit geval dat andere partijen de Minister van Financiën te hulp zouden schieten om te kijken of de 3% alsnog gehaald kon worden, ondanks de puinhoop die Rutte en de PVV ervan hadden gemaakt.

Hoe de PvdA inhoudelijk had kunnen aansluiten bij de “Kunduz coalitie” is uiteraard de vraag. De 5 partijen hadden de PvdA niet nodig voor een meerderheid en waren het vrij snel eens over 8 miljard. Daar zitten een aantal maatregelen tussen waar de PvdA over wilde onderhandelen, maar waar de anderen het al over eens waren. Dat wordt dan moeizaam, uiteraard, als je niet nodig bent voor een meerderheid en VVD en CDA je er niet per se bij hoeven te hebben.

Maar moeizaam of niet, het zijn de andere partijen die nu de meesterklus geklaard hebben en de chaos die dreigde te ontstaan alsnog hebben weten te vermijden en die terecht alle lof krijgen. De PvdA hoort daar niet alleen niet bij, mag niet alleen niet delen in de euforie en krijgt niet de credits, de partij is ook nog eens terecht gekomen aan de kant van PVV en SP. Aan de verkeerde kant van de streep dus.

Alles is nog niet verloren en Samsom mag een tactische blunder hebben gemaakt, ik acht hem nog wel in staat om, als hij over de klap heen is, de strijd aan te gaan op basis van een samenhangende inhoudelijke visie over waar de PvdA met Nederland naartoe wil. Daartoe heeft hij al een goede aanzet gegeven een paar weken geleden. De Kunduz coalitie is een tijdelijke coalitie om een heel urgent begrotingsprobleem op te lossen. Maar veel visie zit er niet in. Dat is iets waar juist Pechtold, nu een van de helden van dit akkoord, altijd veel nadruk op legde de afgelopen jaren. De beroemde “stip op de horizon”. In het verhaal van Samsom van een paar weken geleden zit die visie wel. Een partij moeten verder willen kijken dan alleen maar de eerstvolgende begroting. Dat verhaal moet Samsom nu uitbreiden en verduidelijken.

Dat was makkelijker geweest wanneer de PvdA nu al aan de goede kant van de streep had kunnen beginnen en niet in een kamp met SP en PVV terecht was gekomen. Maar Samsom is een harde werker en een intelligente man en hij moet dit aan kunnen.

Advertenties