Over je schaduw heen springen dinsdag, Mei 29 2012 

Markla94, mijn SP Twitter held:

Advertenties

Centrumradicalen maandag, Mei 28 2012 

Deze column van Frank Hemmes van enkele weken geleden vond ik vandaag via een recenter stuk van hem op Joop.nl (over G500). Het artikel raakt aan een fenomeen dat ook door Willem Schinkel is beschreven (zie ook hier), het bewust of onbewust verklaren van regeren tot puur administratieve bezigheid. De standpunten worden gepresenteerd als onontkoombaar, in het landsbelang, en als een partij iets anders wil wordt dat afgedaan als “oude partijpolitiek” en “conservatief”.

De associatie van progressief met een narratief van “noodzakelijke” en “apolitieke” hervormingen is een poging een politiek programma tegen politieke kritiek te beveiligen door haar als technocratisch en onontkoombaar voor te stellen.

Hemmes brengt dit als een kenmerk van wat hij “centrumradicalen” noemt, maar eigenlijk is het net zo goed een kenmerk van de VVD, die er zeker in de persoon van Stef Blok bijvoorbeeld, ook een handje van heeft om haar standpunten te presenteren met de arrogantie van onontkoombaarheid.

Ik link het artikel van Hemmes hier puur als interessante redenering in de zoektocht naar een samenhangende nieuwe linkse politiek.

Huiswerk zondag, Mei 27 2012 

Weer zo’n typisch voorbeeld van hoe er soms in linkse kringen totaal verkeerd gereageerd wordt op alles wat met Wilders te maken heeft.

Nausicaa Marbe is een van de Volkskrant columnisten die voor sommigen model staat voor de “verrechtsing” van de Volkskrant. Afgelopen vrijdag schreef ze in die krant dat Wilders “qua huiswerk de andere politieke partijen al tien stappen voor is”. Het is haar conclusie nadat ze heeft geconstateerd dat Wilders er in no time in is geslaagd een coherent anti-Europa verhaal neer te zetten dat nog helemaal past bij het anti-islam verhaal ook.

Kijk, dat kan dus niet, iets positiefs zeggen over Geert Wilders. De linkse website Krapuul schrijft: “De Volkskrant staat – vanzelfsprekend zou je bijna zeggen – weer vooraan met juichen hoe geweldig Wilders bezig is andere partijen volledig af te troeven. Volgens Nausicaa Marbe althans. Ze probeert weliswaar de indruk te wekken dat ze het niet helemaal eens is met Wilders, maar vindt het allemaal wel weer prachtig en geniaal wat Wilders doet.”

Je zou willen dat de andere partijen zo’n scherpe analyse zouden maken van het politieke speelveld als dat Nausicaa Marbe dat soms kan, in plaats van dat ze afgeven op Marbe. Het verhaal van Wilders spreekt wederom aan, zie de opiniepeilingen waarin de PVV alweer een zetel groter is dan het huidge aantal in de Tweede Kamer. Andere partijen (misschien met uitzondering van D’66 en SP) slagen er wederom een stuk minder in de kiezer te overtuigen. De PVV was al vrijwel weer afgeschreven na het weglopen uit het Casthuis. Maar wederom heeft men zich herstelt. Dat bedoelt Marbe met dat de PVV de rest tien stappen voor is.

En wederom is het de PvdA die in een moeilijke positie zit en voor wie het dus des te dringender is een goed overtuigend verhaal te vertellen op het gebied van Europa. Men heeft ingestemd met het ESM afgelopen week. Daar kan men heel goede redenen voor hebben, maar reken er maar op dat juist deze partij, die niet bij de Kunduz coalitie hoort, dit de komende maanden voor zijn kiezen krijgt. De oppositie tegen de Kunduz coalitie heeft de keuze uit Samsom, Roemer of Wilders. Maar op het gebied van Europa wordt de PvdA natuurlijk aan de kant van de Kunduz coalitie gezet en daarom moet juist de PvdA daar een goed verhaal voor hebben. Dus Samsom, doe je huiswerk en zorg dat je een overtuigend antwoord hebt op de aanvallen die je kunt verwachten.

Click hier voor de web versie van de column van Marbe en hier voor het krantenknipsel van dezelfde column in geval de Volkskrant de web versie archiveert. Click hier voor het commentaar op Krapuul.

Nieuw Nederlands optimisme? zondag, Mei 13 2012 

Gisteren kwam ik deze column tegen, op de website Welingelichte Kringen. Een roep om “nieuwe politiek”.  Een niet erg goed onderbouwd stuk moet ik zeggen. Er worden eigenlijk vrij willekeurig twee namen genoemd, Rutte en Eurlings, die de aangewezen personen zouden zijn om die “nieuwe politiek” vorm te geven.

Nou heeft Rutte net een niet al te succesvol experiment achter de rug. Hij heeft zich eigenlijk alleen maar als boekhouder geprofileerd en heeft om opportunistische redenen noodzakelijke hervormingen maar even in de ijskast gezet anderhalf jaar geleden. En was Eurlings nou zo’n succesvolle minister? Ook hij was uiteindelijk bereid zich te laten gijzelen door de PVV toen hij zijn onvoorwaardelijke liefde voor Maxim Verhagen beleed op het beruchte CDA congres van oktober 2010. Dus waar de schrijver het op baseert dat Rutte en Eurlings de leiders zijn die ons land “vleugels” zullen geven, het is me niet duidelijk en het wordt ook verder helemaal niet beargumenteerd.

Verder komt de schrijver met namen die iedereen nou al zo vaak heeft genoemd de laatste jaren, Herman Wijffels, Alexander Rinnooy Kan, Pieter Winsemius. Deze mensen krijgen zo langzamerhand de status van Messias en het is een zwaktebod altijd maar weer met deze namen te komen als de redding voor het vaderland. De schrijver van de column komt met een combinatie die als een vondst gepresenteerd wordt maar feitelijk gewoon een midden-rechts kabinet is van VVD, CDA en D66.

Dat de huidige politiek eigenlijk hoe langer hoe machtelozer lijkt, dat ziet iedereen wel. Dat er dus uit een internet steekproef blijkt dat er behoefte is aan iets “nieuws”, dat is helemaal geen verrassing.  Maar is de combinatie van VVD, CDA en D66 dan dat nieuwe? De combinatie komt in de steekproef op 80 zetels, slechts 4 meer dan waar PVV, VVD en CDA hun gedoogconstructie op baseerden twee jaar geleden. En die combinatie werd destijds in sommige kringen ook als het nieuwe concept voor de redding van Nederland gepresenteerd.

80 zetels is 18 meer dan wat deze partijen nu in de Tweede Kamer hebben, en 20 meer dan het resultaat in de laatste opiniepeilingen van Maurice de Hond. Die zetels moeten allemaal van Eurlings komen?

Als dit het niet is, wat moet de nieuwe politiek dan wél zijn?

De Kunduz coalitie is qua besef van urgentie wel een aardig begin. Hier stapten 3 partijen daadwerkelijk “over hun schaduw heen” om een urgent probleem op te lossen dat door het weglopen van Wilders was ontstaan (voor de 2 andere partijen, VVD en CDA, was dit natuurlijk nauwelijks een vrijwillige keuze na de puinhoop die men had laten ontstaan). Het Kunduz akkoord is inhoudelijk niet optimaal, dat wordt links en rechts van het akkoord wel gezien. Maar belangrijk blijft dat partijen elkaar vinden op een aantal urgente problemen (woningmarkt, gezondsheids zorg, arbeidsmarkt, overheidsfinancieën).

Daarnaast moeten partijen als PvdA en CDA (ik zou dat net zo goed laten gelden voor de VVD maar gek genoeg blijft die partij altijd buiten schot) zich verder heroriënteren op hun rol voor de toekomst. Het is geweest zoals Hans Goslinga in Trouw zegt: “Liever dan, uitgaande van hun beginselen, antwoorden te zoeken op de nieuwe realiteiten, poogden zij (VVD, CDA en PvdA) hun machtsbasis te behouden door toe te geven aan populistische verleidingen en een politiek van vermijding.”

Vervolgens zou rechts Nederland partijen als SP en PvdA serieuzer moeten nemen. Partijen als deze zijn door de jaren heen altijd goed geweest voor ruim een derde van het aantal stemmen. VVD en CDA leveren zich graag over aan “de markt” en suggereren daarmee dat er eigenlijk niet zo veel te kiezen valt. Maar waarom zou je niet mogen kiezen in de politiek? Waarom zou de politiek niet veel meer het primaat moeten krijgen dan het de laatste 30 jaar lijkt te hebben?

SP en PvdA tenslotte zouden op hun beurt af moeten van het imago dat wat zij willen onbetaalbaar is. Ook links moet zich aan de financiële afspraken binden en haar beleid binnen die marges bepalen, dat lijkt mij een vrij reële afspraak. Zoals Samsom nota bene zelf zegt, er is niets links aan een begrotingstekort.

Samengevat: laat problemen in de samenleving niet sudderen maar doe er iets aan. Ook al bereik je niet helemaal wat je wilt, laat de urgentie de doorslag geven (zie Kunduz coalitie). Blijf komen met een lange termijn visie op de samenleving. Hoe wil je dat de samenleving functioneert? Hoe moet het land er over 20 jaar uit zien? Neem links net zo serieus als rechts. Blijf elkaar niet weg zetten, als iets niet meer van deze tijd is dan is het dat. En tenslotte, committeer je aan een simpel financieel raamwerk waarbinnen iedereen moet opereren.

Losse notities en quotes 6: Vertrek Griekenland uit de Euro? zaterdag, Mei 12 2012 

Click hier voor een Nieuwsuur item van gisteravond 11 mei. Europa lijkt voorbereid op een eventueel vertrek van Griekenland uit de Euro.