Over Den Uyl, Diederik Samsom en de PvdA anno 2012 zaterdag, Jun 30 2012 

Ooit werd ik lid van de PvdA vanwege Joop den Uyl. Zijn ideeën over de samenleving hebben mij overtuigd voor het leven. Niet alleen zijn ideeën uiteraard, maar ook alles wat ik las over sociaal democratie. De opvolgers van Den Uyl waren allemaal minder. Wouter Bos had het niveau misschien nog wel kunnen halen. Bos zal wel gezien worden als een stuk rechtser dan Den Uyl en waarschijnlijk is hij dat ook, maar de sociaal democratie anno de tijd van Wouter Bos is anders (behoort anders te zijn) dan ten tijde van Joop den Uyl. Maar ook bij Wouter Bos klopte het beeld niet helemaal.

Toen Diederik Samsom zich kandidaat stelde als partijleider raakte ik redelijk enthousiast over hem. De komende 10 weken moet blijken hoe hij zich staande houdt in de verkiezingsdebatten. Het begin was goed. Hij kwam met een 7 punten plan en stelde dus de inhoud meteen voorop. De PvdA maakte tenslotte lange tijd de indruk niet meer te weten welke keuzes men moest maken. Er volgde een aantal goede televisie optredens waarin hij zich duidelijk niet van zijn stuk liet brengen. Het ongelukkige opereren rond de Kunduz coalitie in april echter heeft hem kennelijk wel een tijdje van zijn stuk gebracht.

En sommige keuzes begrijp ik toch niet helemaal. Waarom bijvoorbeeld Jetta Klijnsma als tweede “man”? Is zij nou de vrouw met de grotere ideeën? Ik hoor haar ook alleen maar over “opkomen voor de zwakkeren in de samenleving”. Niet dat dat niet sociaal democratisch is, het is een van de wezenskenmerken van de beweging. Dat was het zeker ook ten tijde van Den Uyl. Maar het is ook een oud verhaal. Anno 2012 moet dat een vanzelfsprekendheid zijn voor de PvdA en niet het eerste waar je mee komt.

De samenleving van nu is zeer divers en als je alleen de zwakkeren in de samenleving bedient wordt je steeds meer een belangengroep. De PvdA was er juist voor meerdere groepen in de samenleving en juist nu is dat de uitdaging. Mijn tweede man zou daarom eerder Martijn van Dam zijn. Van Dam is iemand die veel meer nadenkt over hoe de samenleving anno nu in elkaar zit en wat de antwoorden van een sociaal democratische volkspartij nu zouden moeten zijn. Het tweetal lijkt me zeer interessant: Diederik Samsom en Martijn van Dam. De PvdA zou zich met dit koppel bijvoorbeeld veel meer van de SP kunnen onderscheiden dan met Klijnsma.

Maar goed, het gaat niet alleen om de mannetjes en de vrouwtjes. Hier is een analyse van een gesprek tussen Diederik Samsom en Stef Blok van de VVD. De schrijver van het stuk heeft goed gezien dat dit item bij Knevel en Van den Brink een zeer leerzaam stuk is over de verhoudingen in de huidige politiek. Je zou toch zeggen dat Stef Blok, de man van de “gruwelijke clichés, de halve en hele onwaarheden” een makkelijke tegenstander is juist vanwege zijn clichés en halve en hele onwaarheden, maar dan moet je je daar wel goed op voorbereiden.

En je moet in de aanval. De PvdA moet een veel fundamentelere discussie aangaan met de VVD en de andere tegenstanders in het debat. De schrijver van het stuk voert wat materiaal aan van de econoom Paul Krugman. Er is nog wel meer te vinden om de vloer aan te vegen met de fabeltjes van de VVD. Het boek “23 things they don’t tell you about capitalism” van Ha-Joon Chang (waarover onder andere hier een aardig artikeltje is te vinden, en een lezing van de schrijver hier op Youtube) is ook een aardige bron, voor de PvdA zelf ook overigens.

Samsom doet pogingen, maar zet nog niet goed genoeg door.

Advertenties

Zaterdagmorgen zaterdag, Jun 30 2012 

De VVD en de kwaliteit van argumenten zondag, Jun 24 2012 

Twee maanden geleden plaatste de Volkskrant een artikel van Frits Bolkestein waarin deze beweerde dat “de overgrote meerderheid van de journalisten” links stemt. Die stelling werd verder niet onderbouwd. Het onderwerp is meer een onderwerp van vroeger. Het kwam zeker in de Volkskrant, die de laatste jaren nou uitgerekend helemaal niet specifiek links meer is, plompverloren uit de lucht vallen als een verzameling van oude frames die verder niet of met een verkeerd voorbeeld werden onderbouwd.

Dat gebrek aan onderbouwing lijkt een VVD dingetje te worden. Vorige week schreef Stef Blok, de huidige fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, samen met fractiegenoot Caluwé een artikel tegen ontwikkelingshulp in de Volkskrant. Er kan 3 miljard van de 4,5 miljard ontwikkelingshulp af, zo stellen Blok en Caluwé. Er worden beweringen gedaan die niet worden onderbouwd en die makkelijk zijn te weerleggen. Dat is dan ook gedaan de afgelopen week, zoals bijvoorbeeld door Farah Karimi hier en door Dirk-Jan Omtzigt hier (*).

Dat de VVD maar wat roept, stellingen poneert uit het niets en zich nauwelijks geroepen voelt die stellingen deugdelijk te onderbouwen (zoals Bolkestein in april al deed), kan mooi worden geïllustreerd met een voorbeeld uit het artikel van Dirk-Jan Omtzigt.

Blok en Caluwé schrijven in hun stuk: “De financiële bijdragen aan tientallen multilaterale organisaties kunnen drastisch worden verlaagd. Veel van deze organisaties kunnen hun eigen boekhouding niet eens op orde krijgen, laat staan effectieve hulp garanderen. Nederland moet (…) in sommige gevallen de subsidie stop zetten – zoals het Verenigd Koninkrijk doet met de Internationale Arbriedsorganisatie (ILO).”

Ai, het buitenland doet het ook. Het buitenland is al tot zinnen gekomen, volgens Blok en Caluwé, hoog tijd dat Nederland dat ook doet.

Maar zoals Omtzigt schrijft: “Dit is een buitengewoon vreemd voorbeeld. De ILO is geen specifieke ontwikkelingsorganisatie, maar zet zich wereldwijd in voor betere arbeidsrechten – ook in Nederland dus – iets wat qua effectiviteit moeilijk te vergelijken is met een inentingsprogramma.

Deze stopzetting door de conservatieve zusterpartij van de VVD heeft trouwens een storm van verontwaardiging teweeg gebracht omdat het gezien wordt als een frontale aanval op de (linkse) internationale vakbeweging en ideologisch was ingegeven en niets te maken had met de boekhouding van ILO.

Overigens schrijft de Britse minister in de onderbouwing van de subsidiestop: ‘I was delighted to find that many multilateral organisations offer good or very good value for money’. Dus geen enkele steun voor de VVD-stelling dat multilaterale kanalen weinig effectief zijn, integendeel.”

Ik vermoed zomaar dat Blok bij de eerstvolgende gelegenheid gewoon weer roept dat het Verenigd Koninkrijk wel de subsidie van “tientallen multilaterale organisaties” stopzet omdat de boekhouding niet klopt. Dat inmiddels is bewezen dat het voorbeeld niet klopt, daar malen we niet om.

Zoals er ook gewoon weer beweerd zal worden dat “het moeilijk is om aan socialisten uit te leggen dat je niet meer geld moet uitgeven dan er binnenkomt.” Terwijl inmiddels met feiten van het CBS bewezen is dat de VVD dat gemiddeld vaker heeft gedaan dan de PvdA (zie de NRC van 6 juni 2012), zoals ook de tekorten tijdens kabinetten met de PvdA minder hoog zijn dan tijdens kabinetten met de VVD.

Het wordt allemaal met een hooghartige lach opzij geschoven en Rutte beweert gewoon in zijn speech van gisteren voor het VVD congres dat na anderhalf jaar Rutte “de begroting op orde is”. In maart, aan het einde van zijn kabinet, werd het begrotingstekort voor 2012 geschat op 4,6%. Een merkwaardig idee van het “op orde” hebben van de begroting. Er was de Kunduz coalitie voor nodig (dus niet het in 2010 geformeerde kabinet Rutte) om maar net onder de 3% uit te komen in 2013. En de VVD morrelt alweer aan dat akkoord. “Als de VVD het voor het zeggen krijgt gaan we een aantal van die maatregelen vervangen. Dat zult u straks zien in ons verkiezingsprogramma,” aldus Rutte voor het VVD congres. Gedoeld wordt met name op de BTW verhoging en de belastingaftrek van de reiskosten vergoeding. Net zo makkelijk.

Terecht toont Pechtold zich verontwaardigd over het feit dat Rutte nu alweer voor zijn handtekening onder het Kunduz akkoord wegloopt. Maar ongetwijfeld zal de VVD in de komende maanden weer beweren dat “afspraak afspraak is” en dat de VVD “niet wegloopt” verantwoordelijkheid.

Je mag hopen dat de Nederlandse journalistiek zich voorbereid op de komende verkiezingscampagne en de dames en heren politici van de VVD hier niet mee laat wegkomen. Laat kranten als Trouw, Volkskrant en NRC regelmatig met fact checks komen gedurende de campagne. Gezien de kwaliteit van de verkiezingsdebatten van de afgelopen jaren is zoiets hard nodig, maar valt het ergste te vrezen.

Een paar aardige artikelen tot slot in dit verband zijn hier (Hans Groen), hier (Frank Hemmes) en hier (Pieter Hilhorst) nog te lezen.

(*) De Volkskrant archiveert artikelen, waardoor de link later verbreekt. Daarom hier en hier de desbetreffende Volkskrant knipsels in een eigen archief.

Mooi moment tijdens EK voetbal 2012 zaterdag, Jun 16 2012 

[youtube.com=http://www.youtube.com/watch?v=E5sIeuX94Pc]

Wikipedia info over de achtergrond van dit lied hier. En de uitvoering van The Dubliners:

[youtube.com=http://www.youtube.com/watch?v=Nu717a0ldgw]

Losse notities en quotes 7: Britten over Europa zaterdag, Jun 9 2012 

Uit een Volkskrant artikel van vandaag 9 juni:

Volgens Owen (Hogerhuis lid) is de integratie te ver gegaan en heeft de Brusselse elite, lijdend aan hubris, te veel afstand genomen van de Europese burgers. Het is teveel een samenwerkingsverband van politici geworden.

En een aardige, als “kijkje in de gedachtewereld van de Britse eurosceptici”:

Ze houden van Nederlands voetbal, Spaans eten, Zweedse detectives, Oostenrijkse skipistes, Italiaanse wijn en de Griekse oudheid, maar niet van Brusselse politiek.

De laatste opmerking is aardig omdat het nog een beetje iets van internationalisme ademt terwijl dat Europese gevoel de laatste tijd nogal onder drukt staat.

zondag, Jun 3 2012 

Goed artikel van Martin Sommer over “hervorming” van het ontslagrecht, in de Volkskrant van zaterdag 2 juni. Een paar citaten:

Er is geen begin van bewijs dat versoepeling van het ontslagrecht doet wat zou moeten gebeuren: banen scheppen.

En vooral deze:

Nederland heeft al een flexibele arbeidsmarkt. Desondanks vindt van de werkloze vijftigers niet meer dan 2 procent een nieuwe baan. Dat ligt niet aan het ontslagrecht maar aan een mentaliteitscuriosum waarin een 40-jarige oud is, een 50-jarige onbemiddelbaar en een 60-jarige een kostenpost. Daarover lees je niks bij Olli Rehn. Zou het dan een goed idee zijn om nog wat meer vijftigers werkloos te maken?

De arbeidsmarkt functioneert dus helemaal niet voor 50-plussers. Het is een raadsel waarom die wel zou gaan functioneren als je het makkelijker maakt mensen te ontslaan (en ook nog eens de ontslagvergoeding met 75% te beperken wat vooral 50-plussers met een langdurig arbeidsverleden bij het bedrijf gaat treffen).

Doe iets aan de overdreven emolumenten waardoor oudere werknemers onaantrekkelijk worden. “Laat ze tien of vijftien adv-dagen inleveren.” Daarin heeft Swinkels natuurlijk gelijk. Als ouderen te duur zijn, moeten ze goedkoper worden. Maar het ontslag verder vergemakkelijken en verder de boel de boel laten, is een recept voor ellende.

Link naar de web versie: hier.
Link naar het krantenknipsel: hier.