Twee maanden geleden plaatste de Volkskrant een artikel van Frits Bolkestein waarin deze beweerde dat “de overgrote meerderheid van de journalisten” links stemt. Die stelling werd verder niet onderbouwd. Het onderwerp is meer een onderwerp van vroeger. Het kwam zeker in de Volkskrant, die de laatste jaren nou uitgerekend helemaal niet specifiek links meer is, plompverloren uit de lucht vallen als een verzameling van oude frames die verder niet of met een verkeerd voorbeeld werden onderbouwd.

Dat gebrek aan onderbouwing lijkt een VVD dingetje te worden. Vorige week schreef Stef Blok, de huidige fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, samen met fractiegenoot Caluwé een artikel tegen ontwikkelingshulp in de Volkskrant. Er kan 3 miljard van de 4,5 miljard ontwikkelingshulp af, zo stellen Blok en Caluwé. Er worden beweringen gedaan die niet worden onderbouwd en die makkelijk zijn te weerleggen. Dat is dan ook gedaan de afgelopen week, zoals bijvoorbeeld door Farah Karimi hier en door Dirk-Jan Omtzigt hier (*).

Dat de VVD maar wat roept, stellingen poneert uit het niets en zich nauwelijks geroepen voelt die stellingen deugdelijk te onderbouwen (zoals Bolkestein in april al deed), kan mooi worden geïllustreerd met een voorbeeld uit het artikel van Dirk-Jan Omtzigt.

Blok en Caluwé schrijven in hun stuk: “De financiële bijdragen aan tientallen multilaterale organisaties kunnen drastisch worden verlaagd. Veel van deze organisaties kunnen hun eigen boekhouding niet eens op orde krijgen, laat staan effectieve hulp garanderen. Nederland moet (…) in sommige gevallen de subsidie stop zetten – zoals het Verenigd Koninkrijk doet met de Internationale Arbriedsorganisatie (ILO).”

Ai, het buitenland doet het ook. Het buitenland is al tot zinnen gekomen, volgens Blok en Caluwé, hoog tijd dat Nederland dat ook doet.

Maar zoals Omtzigt schrijft: “Dit is een buitengewoon vreemd voorbeeld. De ILO is geen specifieke ontwikkelingsorganisatie, maar zet zich wereldwijd in voor betere arbeidsrechten – ook in Nederland dus – iets wat qua effectiviteit moeilijk te vergelijken is met een inentingsprogramma.

Deze stopzetting door de conservatieve zusterpartij van de VVD heeft trouwens een storm van verontwaardiging teweeg gebracht omdat het gezien wordt als een frontale aanval op de (linkse) internationale vakbeweging en ideologisch was ingegeven en niets te maken had met de boekhouding van ILO.

Overigens schrijft de Britse minister in de onderbouwing van de subsidiestop: ‘I was delighted to find that many multilateral organisations offer good or very good value for money’. Dus geen enkele steun voor de VVD-stelling dat multilaterale kanalen weinig effectief zijn, integendeel.”

Ik vermoed zomaar dat Blok bij de eerstvolgende gelegenheid gewoon weer roept dat het Verenigd Koninkrijk wel de subsidie van “tientallen multilaterale organisaties” stopzet omdat de boekhouding niet klopt. Dat inmiddels is bewezen dat het voorbeeld niet klopt, daar malen we niet om.

Zoals er ook gewoon weer beweerd zal worden dat “het moeilijk is om aan socialisten uit te leggen dat je niet meer geld moet uitgeven dan er binnenkomt.” Terwijl inmiddels met feiten van het CBS bewezen is dat de VVD dat gemiddeld vaker heeft gedaan dan de PvdA (zie de NRC van 6 juni 2012), zoals ook de tekorten tijdens kabinetten met de PvdA minder hoog zijn dan tijdens kabinetten met de VVD.

Het wordt allemaal met een hooghartige lach opzij geschoven en Rutte beweert gewoon in zijn speech van gisteren voor het VVD congres dat na anderhalf jaar Rutte “de begroting op orde is”. In maart, aan het einde van zijn kabinet, werd het begrotingstekort voor 2012 geschat op 4,6%. Een merkwaardig idee van het “op orde” hebben van de begroting. Er was de Kunduz coalitie voor nodig (dus niet het in 2010 geformeerde kabinet Rutte) om maar net onder de 3% uit te komen in 2013. En de VVD morrelt alweer aan dat akkoord. “Als de VVD het voor het zeggen krijgt gaan we een aantal van die maatregelen vervangen. Dat zult u straks zien in ons verkiezingsprogramma,” aldus Rutte voor het VVD congres. Gedoeld wordt met name op de BTW verhoging en de belastingaftrek van de reiskosten vergoeding. Net zo makkelijk.

Terecht toont Pechtold zich verontwaardigd over het feit dat Rutte nu alweer voor zijn handtekening onder het Kunduz akkoord wegloopt. Maar ongetwijfeld zal de VVD in de komende maanden weer beweren dat “afspraak afspraak is” en dat de VVD “niet wegloopt” verantwoordelijkheid.

Je mag hopen dat de Nederlandse journalistiek zich voorbereid op de komende verkiezingscampagne en de dames en heren politici van de VVD hier niet mee laat wegkomen. Laat kranten als Trouw, Volkskrant en NRC regelmatig met fact checks komen gedurende de campagne. Gezien de kwaliteit van de verkiezingsdebatten van de afgelopen jaren is zoiets hard nodig, maar valt het ergste te vrezen.

Een paar aardige artikelen tot slot in dit verband zijn hier (Hans Groen), hier (Frank Hemmes) en hier (Pieter Hilhorst) nog te lezen.

(*) De Volkskrant archiveert artikelen, waardoor de link later verbreekt. Daarom hier en hier de desbetreffende Volkskrant knipsels in een eigen archief.

Advertenties