Afgelopen vrijdag 20 juli was de aanslag op de bioscoop in Aurora, Colorado, waarbij 12 mensen omkwamen. Op Twitter meldde iemand veelzeggend:

“Shooter was not a Muslim” is a line I’ve seen in quite a few news stories this morning. Well, he wasn’t an Eskimo either.

Zo is dat. Tegenwoordig is een onderscheid maken tussen de criminele daad van iemand en diens afkomst niet meer de standaard, voor de media niet of gewoon, voor delen van de bevolking. Zeker in Nederland sinds de opkomst van de PVV wordt er een leerschool van gemaakt om daad en afkomst juist wel aan elkaar te blijven koppelen, behalve natuurlijk als de afkomst autochtoon Nederlands of “Westers” is. Een misdaad is blijkbaar erger als die door een allochtoon wordt begaan. 1)

Het idee om in de eerste plaats naar het individu als mens te kijken in plaats van als lid van een groep, wat toch lange tijd onderdeel was van onze Westerse beschaving, schijnt iets van vroeger te zijn, niet meer van deze tijd. En iedereen die aan dit oude “One People” idee over samenleven met verschillende volkeren en culturen vast houdt is de afgelopen jaren weggezet als een “wegkijker”, een “multiknuffelaar”, een “Gutmensch” en is “politiek correct”, en dat is heel erg, politiek correct zijn.

Het is prettig om soms te constateren dat er nog mensen zijn die wel aan het oude idee vasthouden, zoals deze twitteraar.

Toevalligerwijs kwam dat “idee van vroeger” afgelopen zaterdag nog voorbij in een recensie in de Volkskrant van een biografie over Domela Nieuwenhuis, in het volgende citaat:

“Men moet niet vragen: is die man een Jood – maar zeggen: die man is mensch, en indien hij fouten doet, misslagen begaat, dan begaat hij die als mensch, niet als Jood.”

1) Ja maar, zo hoor je vaak, allochtonen/Marokkanen zijn wel oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Het zal best. Dat is dan iets voor de statistiek, voor de politiek, voor burgemeesters en politie om alert te zijn en maatregelen te nemen. Maar een misdaad is een misdaad. Een misdaad is niet een Marokkaanse misdaad of een autochtone misdaad of een van welke andere bevolkingsgroep dan ook.

Advertenties