Een staaltje Hollandse handelsgeest op de radio deze morgen.

Diederik Samsom heeft gisteren gezegd dat hij iets wil doen aan het feit dat Nederland “belastingparadijs” is voor internationale bedrijven. Een aantal bedrijven openen hier een “brievenbus” B.V. waar ze royalties boeken. Het idee is dan dat deze bedrijven hun winsten in de landen waar de eigenlijke produktie plaats vindt, laag houden door geld weg te sluisen naar de royalties B.V., zodat ze daar weinig of geen belasting hoeven te betalen. De belasting over de in Nederland geboekte royalties is laag. Uit in het Verenigd Koninkrijk gehouden hoorzittingen blijkt dat die bedrijven akkoordjes sluiten met de Nederlandse fiscus over de te betalen belasting. In deze aflevering van Tegenlicht wordt een en ander beter uitgelegd dan ik het hier samenvat. Het probleem met dit soort constructies is, dat het beginsel dat de belasting wordt betaald daar waar de produktie plaats vindt, wordt ondergraven. En dat dit in een aantal gevallen betekent dat Nederland faciliteert dat winsten van deze bedrijven, gemaakt in armere landen, uit die armere landen worden weggesluisd waardoor die landen belastinginkomsten mislopen. Maar niet alleen armere landen. In de hoorzittingen legt een commissielid fijntjes uit dat zo’n bedrijf in een land als het Verenigd Koninkrijk dus weigert te betalen voor wat de overheid allemaal aan infrastructuur en andere support faciliteert voor het bedrijf.

CDA’er Buma reageert op de opmerking van Samsom, vanmorgen in het radioprogramma Kamerbreed. “Het is mooi dat Samsom hier iets aan wil doen, maar deze constructie levert Nederland wel belasting op. Dus als Samsom dat wil aanpakken moet hij ook aangeven waar hij het geld dan vandaan gaat halen.” Woorden van gelijke strekking.

Het is het aloude adagium: principes zijn mooi, zolang ze ons maar geen geld kosten.

Advertenties